Kategoriler
My Bilişim MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİİşbu sözleşme 27.11.2014 tarihli 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikgereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.MADDE 1 - KONUİşbu sözleşmenin konusu, SATICI\'nın, ALICI\'ya satışını yaptığı, aşağıdanitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri HakkındaYönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin kapsamaktadır.MADDE 2.1 - SATICI BİLGİLERİÜnvan:MY BİLİŞİM(Bundan sonra aktifmama olarak anılacaktır)Adres: Yavru turna mah.emek cad.no:21/d Çorum MerkezTelefon: 0850 302 56 19Cep:05532938737 Email:info@aktifmama.comMADDE 2.2 - ALICI BİLGİLERİMüşteri olarak aktifmama.com alışveriş sitesine üye olan kişi.Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır.MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİMalın/ Ürünün / Hizmetin türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadırMADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER4.1- ALICI, Madde 3\'te belirtilen sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.4.2 - Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI\'nın yerleşim yerinin uzaklıgına bağlı olarak ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. Bu süre ALICI’Ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.4.3 - Sözleşme konusu ürün, ALICI\'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise,teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden aktifmama sorumlu tutulamaz.4.4 - aktifmama, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.4.5 - Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının aktifmama\'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI\'nın tercih ettigi ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise,aktifmama ürünün teslimi yükümlülügünden kurtulmuş kabul edilir.4.6-Ürünün tesliminden sonra ALICI\'ya ait kredi kartının ALICI\'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini aktifmama\'ya ödememesi halinde, ALICI\'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde aktifmama\'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI\'ya aittir.4.7-aktifmama mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI\'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir.ALICI\'nın siparişi iptal etmesi halinde ödedigi tutar 15 iş günü içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için aktifmama\'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri aktifmama tarafından karşılanacaktır.4.9- İşbu sözleşme,ALICI tarafından imzalanıp aktifmama\'ya faks veya posta yoluyla ulaştırılmasından sonra yada site üzerinden sözleşmeye ALICI tarafından onay verildikten sonra geçerlilik kazanır.4.10-aktifmama üzerinde bulunan ürünlerin fiyatları kdv dahil olup, kargo ücretleri hariçtir. Promosyonlu kampanylarda hakları saklı kalmak kaydıyla gerçekleşmektedir.MADDE 5 - CAYMA HAKKIALICI,sözleşme konusu ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren (14) gün içinde cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde aktifmama\'ya faks, email veya telefon ile bildirimde bulunulması ve ürünün ilgili madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI\'ya teslim edilen ürünün aktifmama\'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örnegi ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 15 gün içinde ürün bedeli ALICI\'ya iade edilir. Fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.Niteliği itibarıyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler,kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Her türlü yazılım ve programlar, DVD, VCD, CD ve kasetler, piller, sarf malzemeleri(toner, kartuş, şerit v.b) ve cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.Ayrıca,tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz.Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde tüketici, kartın kendi rızası dışında ve hukuka aykırı biçimde kullanıldığı gerekçesiyle ödeme işleminin iptal edilmesini talep edebilir. Bu halde, kartı çıkaran kuruluş itirazın kendisine bildirilmesinden itibaren 15 iş günü içinde ödeme tutarını tüketiciye iade eder.İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile aktifmama\'nin yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.ALICI, tüm şartları yerine getiriyor ve cayma hakkını kullanmak istiyorsaburadaki formu doldurarak tarafımıza cayma hakkını kullanmak istediğini iletebilir.ALICI, aktifmama tarafından sorununun çözülmemesi durumunda hakkını arayabilmek için Tüketici Haklarına başvuruda bulunabilir. ALICI, tüketici hakları konusunda detaylı bilgiyi tuketici.gov.tr adresinden alabilir. My bilişim gerekli gördüğü sürece siparişi iptal edebilir(yanlış fiyat,kargolanmaya müsait olmayan yerlerde tedarik edilemeyen ürün,ve diğer durumlarda siparişi iptal edebilir )Müşteriye konu hakkında bilgi verebilir .Siparişin sonuçlanması durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılacaktır.

Kapıda iadelerde kargo bedeli gidiş geliş alıcıya aittir .Şirketimiz kargo ücretini tarafınıza faturalandırır